Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
320

I C 186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Madej Protokolant Szymon Grabarczuk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2015 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz W. G. kwotę 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) z ustawow
Czytaj więcej»

I C 197/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2018-11-02

Data publikacji: 2019-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/18 POSTANOWIENIE Dnia 2 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Antoni Gołębiowski po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2018 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. , P. K. przeciwko P. W. o wydanie nieruchomości w przedmiocie wniosku R. K. i P. K. o udzielenie zabezpieczenia postanawia: udzielić zabezpieczenia w niniejszej sprawie poprzez nakazanie pozwane
Czytaj więcej»

I C 200/18

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-01-10

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 200/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Madej Protokolant sądowy Patryk Matysiuk po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 roku na rozprawie w L. sprawy z powództwa M. B. i A. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie zadośćuczynienia i ustalenie 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. B. kwotę 11 500 zł (j
Czytaj więcej»

I C 200/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 stycznia 2018 r. powódki - M. B. (1) i małoletnia A. B. (1) działająca przez przedstawicielkę ustawową matkę M. B. (1) - reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata, żądały zasądzenia od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki M. B. (1) kwoty 26.500 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty oraz na rzecz powódki A. B. (1) kwot
Czytaj więcej»

I C 221/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2019-10-01

Data publikacji: 2019-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 221/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Adamiak-Orłowska Protokolant: Agnieszka Brozi po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2019 roku na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki z ograni
Czytaj więcej»

I C 206/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-10-16

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 206/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Izabela Jamroz po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki M. K. kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tys
Czytaj więcej»

I C 235/18

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-08-04

Data publikacji: 2021-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 235/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Antoni Gołębiowski Protokolant: protokolant sądowy Aleksandra Kościewicz po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2020 roku na rozprawie w L. sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. M. kwotę 7.500 (siedem t
Czytaj więcej»

I C 235/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 235/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2018 roku (data stempla pocztowego), złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, powódka M. M. (1) , działająca przez przedstawiciela ustawowego A. R. (1) , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. na jej rzecz kwoty 7.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15 października 2016 rok
Czytaj więcej»

I C 236/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 236/15 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 24 lipca 2020 roku Pozwem z dnia 26 stycznia 2015 roku powódka I. M. reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. na swoją rzecz kwoty 4.500 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu całkowitej resekcji tarczycy w dniu 24 października 2012 roku w (...) Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. (...) w L. wraz z odsetkami ustawowymi od tej
Czytaj więcej»

I C 236/15

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-07-24

Data publikacji: 2021-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Izabela Jamroz Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Dziuba po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa I. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzez powódki I. M. kwotę 4.500 (cztery tysiąc
Czytaj więcej»