Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
349

I C 46/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-09-23

Data publikacji: 2021-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 46/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Grażyna Madej Protokolant Sądowy Sylwia Urbańska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 roku na rozprawie w L. sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w L. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz P. D. kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 51/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 51/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 września 2017 roku powódka A. S. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. na swoją rzecz kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 marca 2017 roku do dnia zapłaty. Ponadto powódka domagała się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wedłu
Czytaj więcej»

I C 65/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-03-15

Data publikacji: 2021-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/20 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 lutego 2020 roku (data prezentaty Biura Podawczego), powodowie J. A. i D. A. , reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego) wnieśli o zasądzenie od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na ich rzecz łącznie kwoty 36 198,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 lipca 2019 roku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu nienależnych świadczeń spełnionych przez powodów w związku z zastosowaniem w
Czytaj więcej»

I C 72/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 72/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Bystrzycka Protokolant sekretarz sądowy Aleksandra Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 12.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty I. zasadz
Czytaj więcej»

I C 96/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-07-20

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 96/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Bystrzycka Protokolant praktykant R. W. po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasadza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy 00
Czytaj więcej»

I C 102/17

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-08-18

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 102/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Maciej Ociesa Protokolant starszy protokolant sądowy K. G. po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L.
Czytaj więcej»

I C 102/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 102/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 grudnia 2016 roku (data wpływu) M. K. żądał zasądzenia od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. (obecnie w L. ) kwoty 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 3.439,20 zł tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa. W odpowiedzi na sprzeciw powód
Czytaj więcej»

I C 127/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 127/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Adamiak - Orłowska Protokolant: Agnieszka Brozi po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 roku na rozprawie w L. sprawy z pozwu M. O. przeciwko Skarbu Państwa- Komendantowi (...) Biura (...) w W. i Skarbu Państwa- Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zapłatę kwoty 65.000 złotych I Zasądz
Czytaj więcej»

I C 149/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 149/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Adamiak - Orłowska Protokolant: Aplikant sędziowski Jakub Petkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku na rozprawie w L. sprawy z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 22.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 4 marca 2011 roku do
Czytaj więcej»

I C 156/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 156/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Maliszewska Protokolant praktykant Kamil Kurowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2015 roku w L. sprawy z powództwa M. C. przeciwko A. W. o zapłatę kwoty 15.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 marca 2014 roku do dnia zapłaty oraz ustalenie odpowiedzialności za mogące pows
Czytaj więcej»