Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
206

III K 1004/15

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 1004/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR J. F. Protokolant : sekr .sąd. Katarzyna Lis-Szczepańczyk w obecności Prokuratora Anny Siwiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2016 r sprawy E. W. , syna M. i K. z domu W. , urodzonego (...) w L. oskarżonego o to, że: I w dniu 12 września 2015roku w L. ,przy ul. (...) ,publicznie zniewa
Czytaj więcej»

III K 1058/15

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 1058/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Bis-Banach Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Przedmojska z udziałem Prokuratora Marzeny Załuskiej, P. B. , po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 kwietnia, 10 maja, 21 czerwca, 29 września, 16 listopada, 20 grudnia 2016 roku, 15 lutego 2017 roku w L. sprawy M. D. , s. Z. i A. z d. T. , ur. (...) w R. oskarż
Czytaj więcej»

III K 1451/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 1451/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Joanna Bis-Banach Protokolant: prot. C. S. , apl. apl. sędziowskiej J. P. (1) , st. sekr. sądowy A. P. , prot. E. M. , apl. apl. ogólnej Ł. B. , prot. M. M. w obecności Prokuratora (...) , P. O. , E. O. , A. C. , K. B. , D. F. , P. B. (1) , R. P. , J. L. , M. Z. w dniu 5 czerwca, 21 lipca, 03 września, 04
Czytaj więcej»

III W 2/17

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III W 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Bis- Banach Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Przedmojska, prot. E. W. przy udziale oskarżyciela publicznego: K. L. – W. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca, 19 kwietnia 2017 roku w L. sprawy O. B. , s. T. i M. z d. K. , ur. (...) w Ż. obwinionego o to, że: w dniu 25 lipca 2016 r., około godz. 18
Czytaj więcej»

III W 1112/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III W 1112/14 POSTANOWIENIE Dnia 12 września 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Bernard Domaradzki Protokolant: Cezary Szaraf in po rozpoznaniu w dniu 12 września 2014 r. na posiedzeniu sprawy R. K. , P. S. , W. G. , P. G. obwinionych o wykroczenie z art. 49 § l k.w. w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 5 § l pkt 2 k.p.s. w., art. 118 § 2 k.p. sw. postanawia: 1.postępowanie w sprawie umorzyć; 2.określi
Czytaj więcej»

III W 1773/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III W 1773/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Bis-Banach Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Przedmojska, apl. apl. sądowej M. P. przy udziale oskarżyciela publicznego K. L. – P. R. , W. K. po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia, 20 kwietnia, 22 lipca, 30 września, 20 października, 17 listopada 2015 roku w L. sprawy G. O. (1) , s. H. i
Czytaj więcej»

V RC 207/17

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V RC 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Anna Malinowska Protokolant: Marcin Pawlak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2017 r. w Lublinie sprawy z powództwa J. S. przeciwko M. S. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa wzajemnego M. S. przeciwko J. S. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub obniżenie alimentów I oddala powództ
Czytaj więcej»

V RC 207/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Tres Sygn. akt V RC 207/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 marca 2017 r. J. S. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych na jej rzecz od pozwanego M. S. (1) z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podała, że jest byłą żoną pozwanego, który ponosi winę za rozpad ich małżeństwa. Wskazała, że jej sytuacja materialna wciąż ulega pogorszeniu. Nie ma stałej pracy i obecnie od dnia 1 czerwca 2017 r. przebywa na półrocznym zasiłku dla bezrobotnych, który wynosi od 50
Czytaj więcej»

VII P 90/15

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 90/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irena Grymuza Protokolant: Joanna Szewczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016 roku w L. sprawy z powództwa A. G. , S. K. i S. Ż. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o ryczałty za noclegi I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. G. na rzecz
Czytaj więcej»

VII P 90/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII P 90/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 24 listopada 2014 r. powód A. G. (1) domagał się zasądzenia od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwoty 49 500 zł wraz z ustawowymi odsetkami od wskazanych kwot i dat do dnia zapłaty tytułem ryczałtu za noclegi oraz zwrotu kosztów procesu wg norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że był zatrudniony w pozwanej spółce na stanowisku kierowcy w ruchu międzynarodowym, świadcząc swoją pracę poza granicami kraju. Zgodni
Czytaj więcej»