Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
480

I C 512/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2018-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 512/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Janusz - Iwanicka Protokolant: sekretarz sąd. Aleksandra Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 roku w Lublinie sprawy z powództwa Gminy L. reprezentowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w L. przeciwko J. K. o zapłatę kwoty 1 836 zł I oddala powództwo; II zasądza od powó
Czytaj więcej»

I C 499/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 499/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Adamiak - Orłowska Protokolant: Aplikant notarialny Ida Chotecka po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku na rozprawie w L. sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. B. kwotę (...) ,54(
Czytaj więcej»

I C 547/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 547/17 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 28 sierpnia 2020 roku (wydanego na posiedzeniu niejawnym) W pozwie wniesionym w dniu 31 maja 2017 roku powód J. L. reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym domagał się zasądzenia od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 27.06.2016 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, kwoty 3.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 27.06.
Czytaj więcej»

I C 581/17

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-10-12

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 581/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Izabela Jamroz po rozpoznaniu w dniu 12 października 2020 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki H. K. kwotę 32.000 (trzydzi
Czytaj więcej»

I C 678/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-09-11

Data publikacji: 2021-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 678/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Izabela Jamroz po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 20.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty 1 zasądza od poz
Czytaj więcej»

I C 707/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 707/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 sierpnia 2017 roku powódka Z. G. reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową J. G. działającą przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego wniosła o zasądzenie od pozwanej spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz powódki na podstawie art. 445 § 1 k.c. kwoty 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia niniejszego pozwu do dnia
Czytaj więcej»

I C 717/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 717/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Bystrzycka Protokolant: sekretarz sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasadza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki T. M. kwotę 8.
Czytaj więcej»

I C 644/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2021-07-05

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 644/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 4 marca 2020 roku Powództwo: 1. Żądania B. G. : a) zasądzenia na jej rzecz od (...) Spółki Akcyjnej w S. : - kwoty 20.000 złotych z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, - kwoty 2.207,09 zł z z tytułu odszkodowania z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, b) ustalenia odpowiedzialnego pozwanego za dalsze szkody, które mogą u
Czytaj więcej»

I C 707/17

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2020-12-15

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 707/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Maciej Ociesa Protokolant Starszy protokolant sądowy K. G. po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zadośćuczynienie I oddala powództwo; II oddala wnioski stron o zasądzenie kosztów procesu; III obciąża powó
Czytaj więcej»

I C 677/17

postanowienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2019-11-25

Data publikacji: 2022-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 677/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Bystrzycka po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2019 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. K. przeciwko J. B. , S. B. i Ł. B. o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego i inne postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie. Z/ Odpis postanowienia z dnia 25 listopada 2019 roku doręczyć p
Czytaj więcej»