Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
455

II C 147/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2022-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 147/18 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w II Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Brenk po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w L. przeciwko M. K. , A. C. , P. M. , J. M. z udziałem interwenienta ubocznego Gminy L. o eksmisję w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 2
Czytaj więcej»

II C 274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIC 274/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Cagara - Zarzycka Protokolant starszy protokolant sądowy J. P. po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014r. w Lublinie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 30.000 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 13 listopada 2012r. do dnia zapłaty I zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

II C 561/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2018-10-15

Data publikacji: 2022-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 561/18 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Urszula Korneluk po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 r. w Lublinie sprawy z powództwa T. P. przeciwko M. T. o eksmisję w przedmiocie cofnięcia pozwu postanawia: 1 umorzyć postępowanie, 2 zasądzić od powódki T. P. na rzecz pozwanej M. T. kwotę 257 zł ( dwieście pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w ty
Czytaj więcej»

VII P 906/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2012-02-29

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 906/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Golec Ławnicy: Leszek Barczak, Grażyna Stępień Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Mucha po rozpoznaniu w dniu: 21 lutego 2012 roku w L. sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: P. P. j Spółce Akcyjnej w W. o odszkodowanie I. zasądza od P. P. Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. S. (1) kwo
Czytaj więcej»

VII P 897/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2012-02-29

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 897/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Golec Ławnicy: Leszek Barczak, Grażyna Stępień Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Mucha po rozpoznaniu w dniu: 21 lutego 2012 roku w L. sprawy z powództwa: J. S. przeciwko: P. P. j Spółce Akcyjnej w W. o odszkodowanie I. zasądza od P. P. Spółki Akcyjnej w W. na rzecz J. S. kwotę 8.500
Czytaj więcej»

III K 359/11

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 359/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Woźniak przy udziale Protokolanta Eweliny Warszawskiej przy udziale Prokuratora Jacka Lipińskiego po rozpoznaniu w dniach: 14 kwietnia, 24 maja, 4 lipca, 8 i 29 września, 7 i 21 listopada i 19 grudnia 2011 r., 20 lutego, 3 kwietnia, 18 czerwca, 10 września, 6 listopada i 11 grudnia 2012r., 14 stycznia, 20
Czytaj więcej»

VII P 326/15

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 326/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irena Grymuza Ławnicy: M. K. , M. Ż. Protokolant: Iwona Flisiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2016 roku w L. sprawy z powództwa J. M. przeciwko Uniwersytetowi (...) w L. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. M. na rzecz pozwanego Uniwersytetu (...) w
Czytaj więcej»

VII P 309/18

wyrok

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2019-06-11

Data publikacji: 2021-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 309/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Zawiślak Ławnicy: Ewa Kusznierowska, Monika Kochaniec Protokolant: Patrycja Kuśpit po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2019 roku w L. sprawy z powództwa U. K. przeciwko Centrum (...) w L. o odszkodowanie I zasądza od Centrum (...) w L. na rzecz U. K. kwotę 48.065 z
Czytaj więcej»

VII P 317/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII P 317/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Golec Ławnicy: Maria Zygan, Zofia Wanda Sitarska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Herzog po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 roku w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. (1) przeciwko (...) . (...) Spółce Jawnej w Ś. z udziałem nadzorcy sądowego J. O. o odszkodowanie, wynagro
Czytaj więcej»

VII P 326/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII P 326/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 kwietnia 2015 r. powód J. M. domagał się zasądzenia od pozwanego Uniwersytetu (...) w L. na swoją rzecz kwoty 8851,89 zł tytułem odszkodowania za naruszające przepisy prawa rozwiązanie umowy o pracę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że został zatrudniony przez pozwanego na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku asystenta w Katedrze (...) w pełnym wymiarze czasu pracy. W
Czytaj więcej»