Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1004/15 - wyrok Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z 2016-10-18

Sygn. akt III K 1004/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2016 r.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : Sędzia SR J. F.

Protokolant : sekr .sąd. Katarzyna Lis-Szczepańczyk

w obecności Prokuratora Anny Siwiec

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2016 r

sprawy E. W., syna M. i K. z domu W., urodzonego (...) w L.

oskarżonego o to, że:

I w dniu 12 września 2015roku w L. ,przy ul. (...) ,publicznie znieważył obywatela Arabii Saudyjskiej S. M. Y oraz obywatela Kuwejtu S. J. A GH z powodu ich przynależności rasowej w ten sposób, że nazwał ich słowem obraźliwym i pogardliwym oraz skierował pod ich adresem słowo wulgarne i z tego samego powodu naruszył nietykalność cielesną w/w pokrzywdzonych w ten sposób ,że opluł ich ,a nadto uderzył dłonią w twarz S. M. Y

tj. o czyn z art.257kk

II w dniu 01 stycznia 2016roku w L. działając wielokrotnie ,w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru ,w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 1 493,18zl w ten sposób, iż po uprzednim przywłaszczeniu jej telefonu komórkowego posłużył się nim wysyłając płatne smsy oraz nabywając towary w sklepie internetowym G. ,kosztami za te usługi obciążając rachunek pokrzywdzonej ,przy czym z uwagi na okoliczności podmiotowe i przedmiotowe zdarzenia ,a w szczególności stosunkowo niewielką wartość szkody uznać należy ,iż przedmiotowy czyn stanowi wypadek mniejszej wagi

tj.o czyn z art. 286§3kk w zw.z art.12kk

E. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I i II aktu oskarżenia i za to za czyn z punktu I aktu oskarżenia wyczerpujący dyspozycję art.257kk na podstawie art.257kk przy zastosowaniu art.37akk skazuje go na karę 10(dziesięć)miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej dozorowanej pracy na cel społeczny wskazanej przez Sąd; na podstawie art.34§3kk w zw. z art.72§1pkt 2kk nakłada na oskarżonego obowiązek przeproszenia pokrzywdzonych S. M. Y i S. J. A GH w formie pisemnej w terminie 2(dwóch)miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku ; na podstawie art.34§3kk w zw. z art.39pkt 7kk orzeka świadczenie pieniężne w kwocie 500(pięćset)zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej ; za czyn z punktu II aktu oskarżenia wyczerpujący dyspozycję art.286§3kk w zw. z art.12kk na podstawie art. 286§3kk w zw .z art.12kk skazuje oskarżonego na karę grzywny w ilości 200(dwieście)stawek dziennych ,przyjmując iż wysokość jednej stawki dziennej równa się kwocie 10(dziesięć)zł; na podstawie art.46§1kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej J. O. kwoty 1 493,18zł(jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemnaście groszy);zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej J. O. kwotę 525,60(pięćset dwadzieścia pięć złotych 60/100)tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ;w pozostałym zakresie zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów procesu ,wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Grygoruk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Futera
Data wytworzenia informacji: