Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 561/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z 2018-10-15

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, przyczyna cofnięcia, wytoczenie powództwa, pozwany, celowa obrona
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, przyczyna cofnięcia, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia
Zobacz»

II Cz 811/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, powództwo roszczenia, pozwany, celowa obrona, wytoczenie powództwa, koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postanowienie zawarte w punktach, data wytoczenia pozwu, chwilę wytoczenia, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, uiszczona opłata skarbowa, powództwo roszczenia, pozwany, przeciwnik, celowa obrona, wielokrotność, obowiązek zwrotu kosztów, wytoczenie powództwa, koszty procesu, zażalenie, wystąpienie z powództwem, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Zobacz»

VI Gz 123/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, przyczyna cofnięcia, rozpoczęcie rozprawy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, cofnięcie apelacji, przyczyna cofnięcia, zażalenie, odpis apelacji, przedmiot apelacji, rozpoczęcie rozprawy, czynności procesowe, pozwany, postępowanie zażaleniowe według norm, wystąpienie z powództwem, łączna suma kosztów, apelacja przed sądem, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, reda, połowa wpisu, cała uiszczona opłata, radca prawny
Zobacz»

VII Pz 38/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszty procesu, rzecznik patentowy, koszt mediacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pismo o cofnięciu, pozwany, termin dwutygodniowy, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, obciążanie powoda, umożliwiające dokonanie, sądowy wniosek, koszty procesu, wyznaczenie rozprawy, śródmieście w łodzi, powodu kosztów, rzecznik patentowy, zakres opłaty, pełnomocnik strony, rachunek skarbu państwa, sprawa kosztów, opłata sądowa, koszt mediacji
Zobacz»

II C 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, rozpoczęcie rozprawy, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, produkt leczniczy, uwzględnienie opłaty, należność główna, pierwsza czynność procesowa, odmienne traktowanie, rozpoczęcie rozprawy, dzień wniesienia pozwu, podstawa do zastosowania przepisu, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, udzielenie ochrony prawnej, upływ terminów płatności, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin, szykana
Zobacz»

IV Cz 431/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 2 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wytoczenie powództwa, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, przyczyna umorzenia, pozwany, przegranie sprawy, wytoczenie powództwa, koszt procesu należny, koszt procesu, wniesienie pozwów, najszybsze uregulowanie, zaskarżenie rozstrzygnięcia o kosztach, zasada umorzenia, referendarz sądowy, przeciwnik, dzień wytoczenia powództwa, stosunkowe rozdzielenie kosztów, upadek podstawy, proces zasady odpowiedzialności, rozdzielenie kosztów między stronami, wpłata dokonana przez dłużników
Zobacz»

I Cz 138/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, przepis o kosztach procesu, powództwo roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zawarcie ugody pozasądowej, pozwany, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, powództwo roszczenia, zgoda na cofnięcie pozwu, wniosek o zwrot kosztów, dowód wypłaty, zwrot kosztu procesu, koszt postępowań zażaleniowy, pismo procesowe, dostateczny czas, zarzut zażalenia dotyczący naruszenia, uiszczona kwota zaliczki, podstawa do odstępstwa, linia orzecznictwa sadu najwyższego, słuszne roszczenie powoda, widzenia kosztów, podstawa cofnięcia pozwu
Zobacz»

VIII Gz 16/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przyczyna cofnięcia, pozwany, wytoczenie powództwa, wypadek cofnięcia pozwu, celowe dochodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • przyczyna cofnięcia, przyczyna cofnięcia pozwu, pozwany, sprawa na drogę sądową, treść faktury, grunt sprawy, wytoczenie powództwa, skierowanie sprawy na drogę, ustalenie poczynione pomiędzy stronami, wywód i ustalenie, odstąpienie od obciążania, zmiana poprzez odstąpienie, termin zapłaty zobowiązania, brak zapłaty, zażalenie, wypadek cofnięcia pozwu, data wytoczenia pozwu, oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, prowadzenie procesu przez stronę, celowe dochodzenie
Zobacz»

I C 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wytoczenie powództwa, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, na raty, wytoczenie powództwa, zwłoka w zapłacie należności, umorzenie postępowań, zgoda na spłatę zadłużenia, koszt procesu, powodowy zakład, cofnięcie powództwa, otrzymanie pozwu, województwo, ograniczenie żądania pozwu, przelew, pierwsza wpłata, skuteczne cofnięcie pozwu, faktura, wezwanie do zapłaty, dzień wytoczenia powództwa, roszczenie w zakresie kwot
Zobacz»

III AUz 78/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie odwołania, cofnięcie pozwu, oświadczenie spółki o cofnięciu, pismo o cofnięciu, pełnomocnik strony przeciwnej, wysokość składki, orzekanie o kosztach procesu, zażalenie organu rentowego, podstawa do orzekania, świadczenie z zakładowego funduszu, powzięcie wiadomości, pracownika wpłaty, termin dwutygodniowy, odwołująca spółka, odwołanie spółki od decyzji, pracownik spółki świadczeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalny, odwołanie przez spółkę, jednobrzmiące odpowiedzi, odstąpienie strony od obciążania
Zobacz»

VII U 1691/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, cofnięcie odwołania, ograniczenie roszczenia, charakter postępowań, słuszny interes, kwestia przyjęcia przez sąd, liczny wyjątek, środek odwoławczy od decyzji, zobowiązanie na raty, znaczenie dla możliwości zastosowania, pozwany, brak kontynuowania, decyzja o cofnięciu, uregulowanie w przepisie, niska świadomość prawna, zmiana sytuacji procesowej, dowolne uznanie sądu, przypadek w ocenie sądu, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, obejście prawa
Zobacz»

VIII Pz 11/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pełnomocnik, pozwany, proces, koszt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pełnomocnik w rozprawach, pełnomocnik, podjęcie nowej pracy, udział pełnomocników, odstąpienie od obciążania, pozew w związku, pozwany, przebieg procesów, koszt dojazdów na rozprawy, pierwsza rozprawa, praca zawodowa, pismo o cofnięciu, sytuacja życiowa, spisa kosztów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, ponoszenie kosztów procesu, strona przegrywająca kosztów, proces, koszt
Zobacz»

II Cz 227/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 27 marca 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, przyczyna cofnięcia, powództwo roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wydanie ciągnika, wytoczenie powództwa, cena nabycia ciągnika, wydanie rzeczy, zapłata ceny nabycia, przyczyna cofnięcia, przypadków cofnięcia, powództwo roszczenia, pozwany, chwilę wytoczenia, daty wytoczenia, wytoczenie powództwa na kwotę, sprawa i kwestia, pismo o cofnięciu, cena sprzedaży ciągnika, przeszkoda w wykorzystaniu, koszt zasądzony przez sąd, uprzednie umorzenie, dokonanie całkowitej spłaty
Zobacz»

II Cz 136/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, pełnomocnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o zasądzenie kosztów, pozwany, wniosek o przyznanie kosztów, zażalenie, termin dwutygodniowy, konieczność wyrażenia zgody, strona powodowa częściowo, kodeks postępowania cywilnego, skutek procesowy i materialnoprawny, sprawa w chwili, skuteczność cofnięcia pozwu, adwokat, oświadczenie o cofnięciu pozwu, materialnoprawne oświadczenie, piśmiennictwo prawnicze, zakres żądania, rygor uznania, pełnomocnik, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

I ACz 2228/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, chęć zawarcia ugody, pozwany, zawarcie przez strony ugody, przekonanie powodów, zniesienie współwłasności, zwrotne przeniesienie, darowizna, powodu cofnięcia, rażąca niewdzięczność, sprawa przekonań, propozycja zawarcia ugody, przypadków cofnięcia, była żona, odstąpienie od obciążenia powoda, pozew roszczenia, podział majątku, strony ustaleń, nieruchomość, zasada słuszności
Zobacz»

II Cz 2349/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2014

Data publikacji: 6 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pozwany, cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, cofnięcie pozwu, pierwsza czynność procesowa, procesowe żądanie, wytoczenie powództwa, damy powodu, koszt procesu powodów, wydanie nakazu zapłaty, pozwany koszt, agencja nieruchomości rolna, cofnięcie powództwa, zażalenie, konieczność sformułowania, zniesienie kosztów, koszt procesu, koszt strony, ciężar zwrotu kosztów, cofnięcie pozwu na żądanie, wymagalne roszczenie powoda, zaniechanie obciążania
Zobacz»

I ACz 776/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 maja 2013

Data publikacji: 19 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wytoczenie powództwa, pozwany, cofnięcie pozwu, przepis o kosztach procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa, pozwany, cofnięcie pozwu, damy powodu, chwilę wytoczenia, koszt postępowań zażaleniowy, notatka ze spotkania przedstawicieli, zaspokojenie w trakcie, część roszczenia, bieg w momencie, powodu cofnięcia, pozwana kwota, konieczność obciążenia, doręczenie dokumentu, uchybienie powoda, dokument dostawy, przepis o kosztach procesu, poznanie, spotkanie przedstawicieli stron, składanie pozwów
Zobacz»

VI Gz 314/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, koszt, proces
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, kloc, ustalanie wysokości stawki, kwalifikowany pełnomocnik, podjęcie obrony, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, wniesienie pozwów, podjęcie decyzji o rezygnacji, argument za zastosowaniem, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, pełnomocnik w związku, wynagrodzenie zastępstwa procesowego, przeniesienie sporu na drogę, cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem, próba ugodowego zakończenia sporu, pracochłonny proces, koszt, zasada odpowiedzialności za wynik, proces, sprawa z wyjątkiem
Zobacz»

II Cz 1277/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pozwany, cofnięcie pozwu, powództwo przeciwko stronie, koszt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, strona powodowa, cofnięcie pozwu, podwójna wysokość, zaspokojenie roszczenia, cofnięcie powództwa, zażalenie, powództwo przeciwko stronie, zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego, żądanie zasądzenia kosztów, umorzenie postępowań, postanowienie o umorzeniu, świdnik, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, wniosek o zasądzenie kosztów, pozew strony, wniosek o przyznanie kosztów, poprzednik prawny strony, koszt, radca prawny
Zobacz»

I ACz 113/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 marca 2013

Data publikacji: 12 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwany, wytoczenie powództwa, wypadek cofnięcia pozwu, przepis o kosztach procesu, przyczyna cofnięcia, skutek cofnięcia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, koszt postępowań zażaleniowy, wytoczenie powództwa, odpowiedzialność za wynik sprawy, uwzględnienie zażalenia powoda, wypadek cofnięcia pozwu, energia elektryczna i usługa, data wytoczenia pozwu, usługa dystrybucji energii, ujęcie obiektywne, pozew powodów, sprzeciw od nakazu zapłaty, wymagana opłata sądowa, postanowienie sądu najwyższe, przepis o kosztach procesu, pozew świadczenia, zapłata w postępowaniu upominawczym, przyczyna cofnięcia, pozwana opłata sądowa, skutek cofnięcia pozwu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Łupina
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Korneluk
Data wytworzenia informacji: